Aktualitások kategória bejegyzései

A HGyeA -Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány – aktuális rendezvényei, hírei, adatai.

Nyilatkozat

A Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány nevében a Vásárhely24.com hírportál 2018. november 6-án megjelent cikkével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Védőháló a családokért” című pályázati felhívására a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány és konzorciumi partnere nyújtott be támogatási kérelmet még 2016-ban. A szinte kész pályázati anyagot a pályázati kiírás módosulása miatt a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség megkeresésére vette át az Alapítvány. Az év végén értesültünk arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának EFOP és RSZTOP Irányító Hatósága 39 948 696,- forint összegű támogatásra találta érdemesnek a beadott pályázati projektet, mely 2017. február 1. és 2020. január 31. között valósul meg „CSOMÓ”Hódmezővásárhely – Szeged családikötelék-erősítő programsorozat címen.

A megvalósításra elnyert támogatás az Alapítvány és konzorciumi partnere között megközelítőleg 50-50%-ban került megosztásra.

A pályázat keretében eddig Hódmezővásárhelyen megvalósult nyolc darab egy napos családi közösségerősítő rendezvény, mindösszesen 208 fő résztvevő bevonásával. A rendezvények célcsoportjai fiatal, nehéz helyzetben lévő szülők gyermekeikkel; házasság előtti fiatalok, jegyesek; kisgyermekes szülők, illetve sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok voltak. A rendezvények lebonyolítása az együttműködő partnerek feladata volt:

  1. Kéz a kézben, 2017. május 27.

Helyszín: Ótemplom, Bethlen Gábor Református Gimnázium
Megvalósítók: Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

  1. Gazdálkodj okosan! 2017. június 2.

Helyszín: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

  1. Pár kerékpár, 2017. június 13.

Helyszín: Mártély, Mindszent
Megvalósítók: Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

  1. Lóra fel!, 2017. szeptember 9.

Helyszín: Dél-Alföldi Lovasudvar
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Együtt az egészségért!, 2017. november 17.

Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar tornaterme
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

  1. Közös kezek – kézműves foglalkozások, 2017. december 2.

Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Fej-lesz – fejlesztő játékok, 2018. május 5.

Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Víz-Kerék-Pár, 2018. június 11.

Helyszín: Sun City Szabadidőközpont
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

Az egyes rendezvényeknél megjelenő együttműködő partnerekkel még a pályázat benyújtását megelőzően, 2016. július 5-én születtek meg az együttműködési megállapodások, ahogyan Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával is.

Szintén megvalósult Hódmezővásárhelyen – a pályázatban vállaltaknak teljes körűen megfelelve – hat darab öt napos workshop sorozat (összesen 30 nap), mindösszesen 104 fő résztvevő bevonásával, melyek az EVP-Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, székhelyükön, a hódmezővásárhelyi kórházban kerültek megvalósításra az alábbi időszakokban: 2017. június 19-23, 2017. június 26-30, 2017. december 11-15, 2018.06.18-22, 2018.06.25-29, valamint 2018.07.16-20. A workshopok elsődleges célcsoportjai a fiatalok voltak, azonban mivel a pályázat célkitűzései között szerepel a „Generációk közötti kommunikáció elősegítése, idősek újra bevonása a családi életbe,” a workshopokat lebonyolító szervezettel egyeztetve két workshop alkalmával az 50 év felettieket is megcéloztuk. Szintén a lebonyolító kérése volt a korban homogén csoportok kialakítása.

A hátralévő időszakban Hódmezővásárhelyen még 3 darab egy napos rendezvényre kerül majd sor. A workshop foglalkozások már befejeződtek. A pályázatban a teljes projektidőszakra a rendezvényeken 208 fő (260 fő 20%-os lemorzsolódással számolva), míg a workshopok esetében 96 fő bevonását vállaltuk (120 fő 20%-os lemorzsolódással számolva). A rendezvények esetében ezt a résztvevőszámot jelentősen meg fogjuk haladni a projektidőszak végéig, de a workshopok esetében is teljesítettük a vállalásunkat.

2018 augusztusában rendkívüli helyszíni ellenőrzésre került sor a projektben, melynek során az addig megvalósult munkát vizsgálták, s áttekintették a teljes dokumentációt. Az ellenőrzés jegyzőkönyve – tudomásunk szerint – nem nyilvános, azonban ha már a cikk írója ebből dolgozott, s nyilvánosságra hozott belőle részleteket, szeretnénk pontosan idézni azt a „számos hiányosságot,” melyet a cikk írója szerint feltárt az ellenőrzés:

„A workshopok esetében az 1. mérföldkő dátumáig összesen 31 fő részvétele igazolt minden alkalmon. A mérföldkőhöz kötött 1. beszámolóban Kedvezményezett 56 fő részvételét jelentette a Támogató felé.

Kérjük, nyilatkozat formájában indokolja meg az eltérést, illetve mutassa be a résztvevők számításának módját és mutassa be, hogy milyen intézkedéseket tesz meg annak érdekében, hogy a Felhívás előírásai teljesüljenek.”

Az ellenőrzést végző Minisztérium által kért nyilatkozatot a hiánypótlási határidőn belül benyújtottuk, benne az alábbi indoklással:

„A workshopok számításának módjára sem a Felhívásban, sem más – a Támogató által közzétett – dokumentumban nem találtunk iránymutatást.

Előírt szabályozás hiányában úgy ítéltük meg, hogy az, aki egy 5 napos workshop sorozat négy napján részt vett, ami 80 %-os jelenlét, eredménnyel bevont résztvevőnek számítható. A 2017-es workshopok tapasztalatai alapján azt szűrtük le, hogy lehetnek olyan akadályozó tényezők, amik az előzetesen jelentkező részvételét ellehetetlenítik: vidékiként lekési a buszát, vagy hónapokkal korábban fogorvoshoz kapott időpontot. Előfordult továbbá rosszullét, illetve volt olyan, aki június végén a pénteki napon már nyaralni indult. Ilyen helyzetekre nem tudtunk kellőképpen felkészülni, de talán nem is lehetett volna.”

Végül egy részlet a nyilatkozatunkat elfogadó, az ellenőrző hatóságtól származó levélből:

„A nyilatkozat alapján az 1. beszámoló dátumáig (2018.01.31.) megvalósított workshopok esetében Kedvezményezett egyéb iránymutatás hiányában az összes résztvevőt beleszámolta a létszámba, függetlenül attól, hogy egy személy részt vett-e egy workshop összes napján.

Az 1. beszámolót követő időszakban megvalósított workshopok résztvevői számának növelése érdekében tett intézkedéseket Kedvezményezett a beküldött nyilatkozatban bemutatta.

A Hódmezővásárhelyen tervezett workshopok megvalósultak, több alkalom nem tervezett.

A 6 db Hódmezővásárhelyen megvalósult workshop minden napján részt vevők száma 104 fő, így a Szakmai tervben vállalt 96 fő teljesült.”

A múlt hétvégi Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó kerékpáros rendezvény a fenti EFOP pályázattól teljesen független.

Határozottan visszautasítjuk azt a feltételezést, miszerint akár a Berényi család, akár a pályázati menedzsment anyagi haszonszerzésre használná a pályázatot. A pályázati elszámolás szigorú feltételek szerint történik, a támogatási összegből csak a pályázati költségvetésbe betervezett, a Támogató által jóváhagyott tételek számolhatók el. Az Alapítvány „haszna” mindazon kiadások lesznek, melyek a pályázat megvalósítása során felmerülnek, azonban a pályázati költségvetés keretében nem elszámolhatóak.

Az igazi haszon egy civil szervezet számára az a jóleső érzés, amikor együttműködve egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel a projekt megvalósítása során kivívja a helyi közösség elismerését, és ezzel növeli társadalmi beágyazottságát, annak érdekében, hogy segítő tevékenységét minél többek hasznára folytathassa tovább. Nos, valakik ezt az erkölcsi hasznot elirigyelték az Alapítványtól.

Határozottan visszautasítjuk azt az állítást is, hogy az Alapítvány elmúlt 20 éves támogató, segítő munkája bármilyen módon összefüggene a politikával. Ajánljuk tanulmányozásra az Alapítvány munkájáról 2014-ben készült kiadványt, mely honlapunkon megtekinthető: http://hgyea.vasarhely.hu/alapitvanyunk_18_eve/

az Alapítvány Kuratóriuma

Kerékpárút túra

2018. november 3-án egy kerékpártúrát szervezett az alapítvány a tavalyi 47-es elkerülő út átadás előtti kipróbálásához hasonlóan, most a Hódmezővásárhelyt Makóval összekötő kerékpárút kipróbálására.

A késő őszi kellemes napsütéses időben megrendezett kerékpártúrára 10 órakor a Kossuth téren lehetett jelentkezni. Az alapítvány önkéntesei segítettek a regisztrációban, ásványvizet osztottak és kerékpáros sisakokat kölcsönöztek a résztvevőknek. Nagyon sokan voltak kíváncsiak az új kerékpárútra és a túrával egyidőben Makóról is indult egy kerékpáros csapat, akikkel Maroslelén találkoztak össze a vásárhelyiek. A regisztrációra azért van szükség a kerékpártúrák előtt, mert a regisztrációs lapon szereplő aláírásával minden résztvevő elfogadja a „túraszabályzatot”, amelyben nyilatkozik arról, hogy a kerékpártúra technikai és emberi feltételeinek birtokában van. A kerékpártúrához közúthasználati engedélyt kért, és kapott az alapítvány a Polgármesteri Hivatal Lakosságszolgálati Irodájától.

A városon belül a szép számú kerékpáros útvonalát a rendőrség példa értékűen biztosította. A város közigazgatási határáig ez a figyelmes segítség kísérte a túrázókat egészen a M43-as autópálya és a kerékpárút kereszteződéséig. Köszönet a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti munkatársainak!

Délben érkeztek a túrázók Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, Dr. Márki-Zay Péter vezetésével Maroslele főterére, a Római Katolikus Templom elé. Itt találkoztak a maroslelei vendéglátókkal és a makói kerékpárosokkal a vásárhelyiek. Közös fényképezkedés és fél órás pihenő után indultak vissza a túrázók a kiváló minőségben megvalósult kerékpárúton Hódmezővásárhely felé.

A túrázók 40 km-t tettek meg az oda-vissza úton. A 129 regisztrált túrázó legfiatalabb résztvevője 5 éves, a legidősebb pedig 83 éves volt. A résztvevők 2/3-a 40 év feletti, a gyermekek 10, míg a 60 év felettiek 25%-át tették ki a kerekezőknek. Nyarat idéző novemberi napsütéses időben, jó hangulatú szabadidős programon vettek részt a túrázók.

A túraszabályzat az alábbiakban olvasható:

Túraszabályzat
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Jótékonysági futás

A Szegedi Egyetem Gyermeksebészeti Klinikájának támogatására jótékonysági futóversenyt szervezett a hódmezővásárhelyi Kun Hajnalka, aki a Gyermeksebészeti Osztályon dolgozik. A több mint ötven éve alapított osztály látja el a régió gyermeksebészeti eseteit. Így a hódmezővásárhelyi gyermekek sebészeti ellátása is ott történik. A jótékonysági futás szervezőjének megkeresésére a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány is beállt a támogatók közé, és nemcsak anyagi támogatással (50 ezer forint), hanem személyes részvétellel is segítette a program megvalósítását. Bakos Erika kurátorunk a regisztrációnál segédkezett, Kruzslicz Imre kurátorunk a szegedi célállomást biztosította (Ford-Hovány parkoló), az alapítvány alapítója pedig személyes példamutatással vett részt a futáson… A 160 regisztrált résztvevő különböző kategóriákban, különböző távokat futott le a hódmezővásárhelyi Népkert futópályáján, illetve a 47-es út mellett, a Vásárhely – Szeged közötti kerékpárúton (1 km-től a félmaratoni távig, 21 km-ig). A bemondó Kandó Tamás sportújságíró biztosította a remek hangulatot, és Máté Gergő 4 danos Taekwondo mester az alapos bemelegítést!

A Gyermekklinika Sebészeti Osztályának egyik vezető orvosa, Dr. Vízi András gyermeksebész, aki a mostani jótékonysági futással immár több, mint tucatnyi félmaratont futott le az elmúlt 4 évben, így méltatta a rendezvényt:

„EZ EGY PROFI FUTÓESEMÉNY VOLT: barátsággal, éremmel, sütivel, frissítéssel, útvonalbiztosítással, önkéntesekkel. Egy valami nem volt: verseny! Csak a futás adta Öröm és a közös sport adta Összetartozás!

Nagyon Köszönöm! Remekül éreztem Magam!
Sok érmem van már, de ez az egyik LEGSZEBB!

Örömmel vettünk részt mi is az alapítvány nevében a jól sikerült rendezvényen:

Dr. Berényi Károly, Bakos Erika, Kruzslicz Imre

Kérelem
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Arad 2018

A Bethlenes diákok képviselték Hódmezővásárhelyt október 6-án, Aradon.

A Kecskeméti Református Gimnázium 1999 októbere óta indít kerékpáros diákokat minden évben Aradra, hogy leróják tiszteletüket az aradi vértanúk emléke előtt. A 3 napos, közel 250 km-es úton az első éjszakát mindig Hódmezővásárhelyen, a helyi református középiskola vendégeiként töltötték el. A példát látva nem csoda, hogy 2000-ben csatlakozott a kecskemétiekhez a Bethlen Gábor Református Gimnázium első kerékpáros csapata is.

A közelmúltban 2018. október 4-6 között megvalósult kerékpártúra már a 18. volt a vásárhelyieknek. Az eddigi túrák résztvevői, nem véletlen 13-an, mindig a végzős osztályokból kerültek ki. Az idei csapatot 12 végzős diák és az iskola egyik öregdiákja, Berényi doktor, valamint két kísérőtanár alkották. A gimnázium egyik kisbuszával Szabó Ildikó tanárnő kísérte a kerékpárosokat, aki a kezdetektől fő szervezője a bethlenes emléktúráknak, és az elmúlt években diákjaival együtt maga is kerékpárral tette meg az aradi távot. Nyári József tanár úr sem első alkalommal kerékpározott már az Aradra tartó emlékezőkkel. Pihenőt Tótkomlóson és a Mezőhegyesi Ménesbirtok központjában tartottak a túrázók.

Battonyán éjszakázott a vásárhelyi csapat a város sportcsarnokában. Itt ismét találkoztak a kecskeméti kerékpáros diákokkal.

Másnap átlépték a magyar – román határt és Aradig meg sem álltak. Ebéd után tovább indultak a Zarándi-hegység felé, oda, ahol 1849 szeptemberében Görgey Artúr, a magyar honvédsereg főparancsnokaként feltétel nélkül letette a fegyvert a túlerőben lévő orosz csapatok előtt, ami az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc végét jelentette… Világoson a Bohus kastélyban, ahol a fegyverletételről szóló egyezményt aláírták, ma román múzeum működik. Ennek megtekintése után a Világosi-vár romjaihoz is volt még ereje felmenni a túrázóknak. Jutalmul az aznapi 80 km-es kerékpáros erőpróba teljesítéséért a lemenő nap fényében, gyönyörű panoráma tárult a kirándulók szeme elé. Az 500 m magas várhegyről délnyugatra, Arad irányában a Nagy-Alföld végtelen síksága, mint a tenger. Az Arad-hegyaljai és a Zarándi hegyek déli lejtőin szőlőültetvények, és a Szöllősi mező, ami a fegyverletétel tényleges helyszíne volt, szintén odalátszik…

A következő éjszakát Pankotán (Világostól 9 km-re) töltötte a Bethlenes csapat. A világosi és pankotai tartózkodásukat egy kedves magyar helytörténész, Pettenkoffer Péter segítette.

Másnap reggel, október 6-án visszaindult a csapat Aradra, hogy részt vegyen a megemlékezés programjain: az Arad főterén álló Minorita Templomban tartott szentmisén, a Maros partján, a vártól délre található sírhely obeliszkjénél (az Aradi Vesztőhelynél) az emlékezés virágainak elhelyezése, főhajtás és fényképezkedés a Szabadságszobornál. Rövid városnézés után élményekkel gazdagon indultak haza a vásárhelyi túrázók. A határig kerékpárral, onnan pedig az útjukat kísérő, és az iskola ott rájuk váró másik kisbuszával utazva jutottak haza, Hódmezővásárhelyre.

Összesen 210 kilométer volt az emléktúra kerékpárral megtett szakasza. Leszámítva néhány kisebb bukást és néhány defektet, láncleesést – gond nélkül, gyönyörű napfényes, késő őszi időben járta meg az utat a vásárhelyi csapat. Mindenkinek dicséret a teljesítményéért!

Köszönet az iskola vezetésének, a szervező tanároknak, a Rákóczi Szövetségnek és a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítványnak a megvalósításban nyújtott anyagi segítségükért.

A rövid beszámolót lejegyezte a 13. túrázó diák, a csapat korelnöke, az iskola öregdiákja, aki külön hálás a lehetőségért, és azért is, hogy orvosként semmi feladata nem volt az úton:

Dr. Berényi Károly

Previous Image
Next Image

info heading

info content