Nyilatkozat

A Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány nevében a Vásárhely24.com hírportál 2018. november 6-án megjelent cikkével kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot tesszük:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt „Védőháló a családokért” című pályázati felhívására a Hódmezővásárhelyi Gyermekegészségügyért Alapítvány és konzorciumi partnere nyújtott be támogatási kérelmet még 2016-ban. A szinte kész pályázati anyagot a pályázati kiírás módosulása miatt a Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség megkeresésére vette át az Alapítvány. Az év végén értesültünk arról, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériumának EFOP és RSZTOP Irányító Hatósága 39 948 696,- forint összegű támogatásra találta érdemesnek a beadott pályázati projektet, mely 2017. február 1. és 2020. január 31. között valósul meg „CSOMÓ”Hódmezővásárhely – Szeged családikötelék-erősítő programsorozat címen.

A megvalósításra elnyert támogatás az Alapítvány és konzorciumi partnere között megközelítőleg 50-50%-ban került megosztásra.

A pályázat keretében eddig Hódmezővásárhelyen megvalósult nyolc darab egy napos családi közösségerősítő rendezvény, mindösszesen 208 fő résztvevő bevonásával. A rendezvények célcsoportjai fiatal, nehéz helyzetben lévő szülők gyermekeikkel; házasság előtti fiatalok, jegyesek; kisgyermekes szülők, illetve sajátos vagy nehéz helyzetben lévő családok, nagycsaládok voltak. A rendezvények lebonyolítása az együttműködő partnerek feladata volt:

  1. Kéz a kézben, 2017. május 27.

Helyszín: Ótemplom, Bethlen Gábor Református Gimnázium
Megvalósítók: Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

  1. Gazdálkodj okosan! 2017. június 2.

Helyszín: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

  1. Pár kerékpár, 2017. június 13.

Helyszín: Mártély, Mindszent
Megvalósítók: Hódmezővásárhely-Ótemplomi Református Egyházközség, Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium

  1. Lóra fel!, 2017. szeptember 9.

Helyszín: Dél-Alföldi Lovasudvar
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Együtt az egészségért!, 2017. november 17.

Helyszín: SZTE Mezőgazdasági Kar tornaterme
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

  1. Közös kezek – kézműves foglalkozások, 2017. december 2.

Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Fej-lesz – fejlesztő játékok, 2018. május 5.

Helyszín: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola
Megvalósító: Aranyossy Ágoston Református Óvoda és Általános Iskola

  1. Víz-Kerék-Pár, 2018. június 11.

Helyszín: Sun City Szabadidőközpont
Megvalósítók: Szőnyi Benjámin Református Általános Iskola, Hódmezővásárhely Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ

Az egyes rendezvényeknél megjelenő együttműködő partnerekkel még a pályázat benyújtását megelőzően, 2016. július 5-én születtek meg az együttműködési megállapodások, ahogyan Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatával is.

Szintén megvalósult Hódmezővásárhelyen – a pályázatban vállaltaknak teljes körűen megfelelve – hat darab öt napos workshop sorozat (összesen 30 nap), mindösszesen 104 fő résztvevő bevonásával, melyek az EVP-Egészségfejlesztési Iroda szervezésében, székhelyükön, a hódmezővásárhelyi kórházban kerültek megvalósításra az alábbi időszakokban: 2017. június 19-23, 2017. június 26-30, 2017. december 11-15, 2018.06.18-22, 2018.06.25-29, valamint 2018.07.16-20. A workshopok elsődleges célcsoportjai a fiatalok voltak, azonban mivel a pályázat célkitűzései között szerepel a „Generációk közötti kommunikáció elősegítése, idősek újra bevonása a családi életbe,” a workshopokat lebonyolító szervezettel egyeztetve két workshop alkalmával az 50 év felettieket is megcéloztuk. Szintén a lebonyolító kérése volt a korban homogén csoportok kialakítása.

A hátralévő időszakban Hódmezővásárhelyen még 3 darab egy napos rendezvényre kerül majd sor. A workshop foglalkozások már befejeződtek. A pályázatban a teljes projektidőszakra a rendezvényeken 208 fő (260 fő 20%-os lemorzsolódással számolva), míg a workshopok esetében 96 fő bevonását vállaltuk (120 fő 20%-os lemorzsolódással számolva). A rendezvények esetében ezt a résztvevőszámot jelentősen meg fogjuk haladni a projektidőszak végéig, de a workshopok esetében is teljesítettük a vállalásunkat.

2018 augusztusában rendkívüli helyszíni ellenőrzésre került sor a projektben, melynek során az addig megvalósult munkát vizsgálták, s áttekintették a teljes dokumentációt. Az ellenőrzés jegyzőkönyve – tudomásunk szerint – nem nyilvános, azonban ha már a cikk írója ebből dolgozott, s nyilvánosságra hozott belőle részleteket, szeretnénk pontosan idézni azt a „számos hiányosságot,” melyet a cikk írója szerint feltárt az ellenőrzés:

„A workshopok esetében az 1. mérföldkő dátumáig összesen 31 fő részvétele igazolt minden alkalmon. A mérföldkőhöz kötött 1. beszámolóban Kedvezményezett 56 fő részvételét jelentette a Támogató felé.

Kérjük, nyilatkozat formájában indokolja meg az eltérést, illetve mutassa be a résztvevők számításának módját és mutassa be, hogy milyen intézkedéseket tesz meg annak érdekében, hogy a Felhívás előírásai teljesüljenek.”

Az ellenőrzést végző Minisztérium által kért nyilatkozatot a hiánypótlási határidőn belül benyújtottuk, benne az alábbi indoklással:

„A workshopok számításának módjára sem a Felhívásban, sem más – a Támogató által közzétett – dokumentumban nem találtunk iránymutatást.

Előírt szabályozás hiányában úgy ítéltük meg, hogy az, aki egy 5 napos workshop sorozat négy napján részt vett, ami 80 %-os jelenlét, eredménnyel bevont résztvevőnek számítható. A 2017-es workshopok tapasztalatai alapján azt szűrtük le, hogy lehetnek olyan akadályozó tényezők, amik az előzetesen jelentkező részvételét ellehetetlenítik: vidékiként lekési a buszát, vagy hónapokkal korábban fogorvoshoz kapott időpontot. Előfordult továbbá rosszullét, illetve volt olyan, aki június végén a pénteki napon már nyaralni indult. Ilyen helyzetekre nem tudtunk kellőképpen felkészülni, de talán nem is lehetett volna.”

Végül egy részlet a nyilatkozatunkat elfogadó, az ellenőrző hatóságtól származó levélből:

„A nyilatkozat alapján az 1. beszámoló dátumáig (2018.01.31.) megvalósított workshopok esetében Kedvezményezett egyéb iránymutatás hiányában az összes résztvevőt beleszámolta a létszámba, függetlenül attól, hogy egy személy részt vett-e egy workshop összes napján.

Az 1. beszámolót követő időszakban megvalósított workshopok résztvevői számának növelése érdekében tett intézkedéseket Kedvezményezett a beküldött nyilatkozatban bemutatta.

A Hódmezővásárhelyen tervezett workshopok megvalósultak, több alkalom nem tervezett.

A 6 db Hódmezővásárhelyen megvalósult workshop minden napján részt vevők száma 104 fő, így a Szakmai tervben vállalt 96 fő teljesült.”

A múlt hétvégi Hódmezővásárhely-Maroslele-Makó kerékpáros rendezvény a fenti EFOP pályázattól teljesen független.

Határozottan visszautasítjuk azt a feltételezést, miszerint akár a Berényi család, akár a pályázati menedzsment anyagi haszonszerzésre használná a pályázatot. A pályázati elszámolás szigorú feltételek szerint történik, a támogatási összegből csak a pályázati költségvetésbe betervezett, a Támogató által jóváhagyott tételek számolhatók el. Az Alapítvány „haszna” mindazon kiadások lesznek, melyek a pályázat megvalósítása során felmerülnek, azonban a pályázati költségvetés keretében nem elszámolhatóak.

Az igazi haszon egy civil szervezet számára az a jóleső érzés, amikor együttműködve egyházi, oktatási, egészségügyi és szociális intézményekkel a projekt megvalósítása során kivívja a helyi közösség elismerését, és ezzel növeli társadalmi beágyazottságát, annak érdekében, hogy segítő tevékenységét minél többek hasznára folytathassa tovább. Nos, valakik ezt az erkölcsi hasznot elirigyelték az Alapítványtól.

Határozottan visszautasítjuk azt az állítást is, hogy az Alapítvány elmúlt 20 éves támogató, segítő munkája bármilyen módon összefüggene a politikával. Ajánljuk tanulmányozásra az Alapítvány munkájáról 2014-ben készült kiadványt, mely honlapunkon megtekinthető: http://hgyea.vasarhely.hu/alapitvanyunk_18_eve/

az Alapítvány Kuratóriuma